Dr. Ürögi Norbert: Bevezetés a Hermetikus asztrológiába I. – Statikus alapok

3 990 Ft

A hermetikus asztrológia szellemi tartalmát illetően felette áll valamennyi ma ismert asztrológiai irányzatnak, és e tartalom gazdagsága jelentős hatással bírt az évszázadok során, amit bizonyít, hogy a mai asztrológiában is felismerhetőek egyes építőkövei, világnézetének és gyakorlati működésének egyes elemei. Igaz rá az a megközelítés, amit az alkímiai mágusok a higanyról, Merkúr (görögül Hermész) bolygó féméről vallottak: „Mindennel keveredik, de semmivel sem vegyül!” Ez a furcsa részesülés-különállás segít a hermetikus asztrológia világképének, fő elveinek és működésének azonosításában, miközben szellemi működésének mögöttessége áthatja a 17. század előtti teljes nyugati asztrológiai tradíciót.

A hermetika szemlélete fontos szellemi támpontként szolgál a ma emberének az oksági látásmódon túli világ analógiáinak láncolatában, amely a jól ismert „mint fent, úgy lent” megfeleltetéshez eszközként használja az asztrológia teljes képi és tartalmi fogalomvilágát. A hermetikus szellemi operációk (pl. születési horoszkópelemzés) rendelkeznek azzal a mágikus képességgel, hogy életet vigyenek a formák látszólagos merevségébe, és megszólaltatják a jeleket, amelyek üzenetére a halandó kíváncsisága évezredeken át irányult.

Az „ars regia”, vagyis „királyi művészet”, ahogy Julius Evola hívta a hermetikát A hermetikai tradíció című művében, magán viseli az ősi idők divinációs mágiájából nyert letisztult világképet, a kabbala, az alkímia és az asztrológia nyelvezetén keresztül.

Mi ez a szellemiség, amely egyszerre személyes és univerzális? Miben rejlik a varázsa (mágiája), hogy kiindulópontként szolgáljon a filozófiai irányzatoknak az ókortól, a rózsakereszteseken át egészen a modernekig? Mit jelent a mai korhoz szóló tanítása és az elveken túl milyen praktikus módokon tud segítséget nyújtani az asztrológiát gyakorlók és tanulók számára?

E könyv a fenti kérdésekre törekszik válaszokkal szolgálni úgy, hogy egyszerre szolgálja a szellemi élményszerzésnek, az asztrológia tanulásának és gyakorlásának hármas ügyét.

Kategória:

Leírás

Leírás

Háromszoros üdv Hermésznek!

 

Talán Panopoliszi Zószimosz, a 3. században élt egyiptomi alkimista a görög nyelven megmaradt, Hiteles értekezések című munkájában nevezi a hermetikát isteni és természetfeletti tudománynak. E tudás ősguruja Hermész Triszmegisztosz, aki a Smaragdtáblán kinyilatkoztatta a hermetika elvi alapjait, és gyakorlatként négy módszert tett hozzá: a mágiát, az alkémiát, a kabbalát és az asztrológiát úgy, hogy a negyedik a másik háromnak is része és alapja. A hermetikus asztrológia tehát egy módszer, amellyel átalakíthatjuk szemléletünket, tudatunkat és lelkünket (Hermész mint Phszükhopomposz), egészen addig, amíg a Napban lévő Szent Hármasság meg nem nyílik előttünk. Ráadásul egy olyan módszer, amely 1. nem esett áldozatul a modern kornak (mint pl. az alkémia), 2. az ún. „száraz úthoz” tartozik, vagyis veszélyektől mentes, 3. minden szinten működik, vagyis alkalmas arra, hogy modern hétköznapjainkban is önismerettel kapcsolatos felismerésekre juttasson.

A hermetikus asztrológia ezért a „csillagok általi önismeret útja”, amely rávezet a tapasztalás egy olyan formájára, amely élővé teszi a halott dolgokat, és megtanítja megragadni a bennünk rejlő szubtilis és spirituális elemet, az erőt. Megtanítja továbbá egységben látni a részeket, például a bolygók és az emberi tudat folyamatai közötti összefüggéseket úgy, hogy egyben megmutatja a determináltság felszámolásának a módját is. S mindezt az értelem (Hermész-Merkúriusz) transzformációja által.

Napjainkban számos asztrológiai iskola működik, jók és rosszak, a kor szellemének megfelelően. A hermetikus asztrológiai iskola a gyökerekhez nyúl vissza és az asztrológia módszerét a hagyomány alapján a tökéletesedés és a halál legyőzésének eszközeként használja. Itt a személyiség, mint lezárt lombik, tartálya a lélek átalakulásának, a testi és lelki folyamatok tudatosításának, amely nemcsak az élet kihívásait és feladatait segít megoldani, hanem az emberi létezés legmagasabb célját, az Egy Teljesség elérését, a hajlamok feletti uralmat és a halállal való szembenézést célozza meg.

Ezért olyan örömteli, hogy megjelent dr. Ürögi Norbert kiváló munkája, a hermetikus asztrológia tankönyvének első kötete, a Bevezető a hermetikus asztrológiába I., amely a hermetika történetét, szellemi hátterét, az elemtant és az asztrológia alapjait foglalja össze, mégpedig olyan módon, hogy egy klasszikus tankönyv legyen, vagyis el lehessen sajátítani a hermetikus asztrológia fundamentumait.

Ennélfogva nemcsak azoknak ajánlom ezt a könyvet, akik ismerkednek az asztrológiával, hanem azoknak is, akik képzett asztrológusként nyitottak az önismereti mélységek és magasságok felé, azaz a hermetikus asztrológia irányába.

 

Mireisz László

Rev. dr. h.c. Agniszama

Javaslap.hu

A Javas Hagyományőrző Kör
online magazinja

Kosár

Szerkesztőség

E-mail: kapcsolat@javaslap.hu

Telefon: +36309250269

0
    0
    Kosarad
    A kosarad üresVisszatérés a boltba