Nem véletlen, hogy a megsejtések, megérzések területén a nő ritkán téved, hiszen sokkal univerzálisabb tudatisággal bír, mint a férfiak többsége.

A nő számára a lét nagy kérdései nem kérdések, sokkal inkább a pillanatnyi lét és az ebben megnyíló végelenség az a terület, ami számára tapasztalásként megjelenik. Jelen korunkban, amikor a férfiak nagy többsége “alszik” és álmában jelentéktelen és mulandó dolgokra törve tengeti tiszavirág életét, addig a nők a pillanatnyiság érzetétől vezérelve fogékonyak és befogadóak minden szellemi indíttatású törekvésre, hogy azután annak megjelenésekor mindent megtegyenek ezen törekvés hitelességének és szilárdságának megpróbálására.

Így tehát: a nők egyfelelől sokkal fogékonyabbak és nyitottabbak a szellem kérdései felé, másfelől minden nap megalapozott szellemi törekvés gágjai is, s amennyiben ezt az alapállást tudatos mozudlattá teszik, úgy mint egy tiszta tükör, képesek közvetíteni a legmagasabb szellemi elveket is.

Részlet a Javaslap 1998/8. számából.